Markthal Amsterdam

 

020 Amsterdam

 Wanneer kunnen we inkopen doen in de Markthal Amsterdam
 
 

 


Een nieuwe Markthal Amsterdam of toch niet?

Centrale Markthallen
De Centrale Markthallen, tegenwoordig Food Center Amsterdam genoemd, zijn een bedrijventerrein ten noorden van de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West, voornamelijk gericht op de groothandel in levensmiddelen.
Het terrein, dat in 1934 in gebruik werd genomen, was mede een initiatief van Monne de Miranda, en had als doel de levensmiddelenvoorziening in Amsterdam te verbeteren. Voordien (van 1895 tot 1934) was de centrale markt achter de Marnixstraat gevestigd, in de open lucht. Tot in de jaren 70 beschikte het terrein over een eigen spooraansluiting, en ook werd veel groente en fruit per tuindersschuit aangevoerd. Tegenwoordig vindt het vervoer per vrachtwagen plaats, en heet het complex Food Center Amsterdam. Op het terrein bevindt zich een monument van Hildo Krop ter nagedachtenis aan de vele Joodse kooplieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
Sinds 2007 heeft de centrale markthal midden op het terrein vanwege onder meer de cultuurhistorische en architectonische waarden de status van rijksmonument.

In Rotterdam zijn ze al zo ver, Markthal Rotterdam
Wethouder Karakus: ‘De markthal is een belangrijk gebouw voor de binnenstad. In het centrum realiseren we aantrekkelijke woningen en een breed aanbod van winkels. Het is ook geweldig dat ondanks de economisch zware tijden, dit soort grote bouwprojecten van start blijven gaan in Rotterdam. Daar werken alle partijen in Rotterdam hard aan en een dag als vandaag bewijst dat dat resultaat heeft.’

Programma Markthal
Het project Markthal omvat het volgende programma:
- Circa 10.000 m2 marktruimte, winkelruimten en horecaruimten.
- Een parkeergarage voor personenauto’s en bestelauto’s met circa 1.200 parkeerplaatsen.
- Circa 228 woningen met een bruto vloeroppervlakte van circa 41.200 m2.

De gemeente Rotterdam heeft de grond in erfpacht uitgegeven aan de projectontwikkelaar van de Markthal. Dat is een van de maatregelen die gemeente en marktpartijen afspraken in de aanpak van de gevolgen van de kredietcrisis.
Bron: rotterdam.nl

Ook Amsterdam gaat aan de Markthal
Na jaren wachten krijgt Amsterdam een markthal. In navolging van Rotterdam, Barcelona, Londen en Budapest gaan verse producten de hoofdmoot van de handel vormen.

Markthal Food Center open voor publiek
AMSTERDAM - De Centrale Markthal op het terrein van het Foodcenter moet toegankelijk worden voor het publiek. In de hal moeten onder andere restaurants, marktkraampjes en een theater komen.

Wie kent hem niet - de 'buik van Amsterdam'? De hal waar vanuit al sinds jaar en dag groente, fruit en vis over de hele stad wordt verspreid. De Centrale Markthal - zo op het eerste oog een enorm log, bakstenen gebouw - torent ruimschoots uit boven de omliggende bebouwing, maar doordat het terrein aan de Jan van Galenstraat waarop de hal staat zo immens groot is, lijkt al het gevoel voor omvang en grootte hier te verdwijnen.

Markthal Amsterdam, de discussie laait weer op ...